ENG

Wolontariusze z Wodzisławskiego UTW w akcji!

15.03.2016
AA

Klub wolontariusza przy Wodzisławskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku liczy około 30 osób. Działa prężnie, realizując inicjatywy skierowane zarówno do dzieci i młodzieży z okolicznych świetlic środowiskowych, jak i seniorów z Domów Pomocy Społecznej. Dlaczego osoby starsze tak chętnie angażują się społecznie? – W większości dlatego, że przez całe życie były aktywne i po przejściu na emeryturę dalej chcą działać. Nasi wolontariusze to optymiści, którzy są zawsze uśmiechnięci i pomocni – mówi koordynatorka Klubu, Edyta Mężyk – To wynosi się z rodziny, gdzie jesteśmy uczeni tego od najmłodszych lat. Członkowie naszego Klubu udzielają się nie tylko w UTW, ale i w różnych organizacjach pozarządowych. To aktywni obywatele, którzy poświęcają swój czas, umiejętności i życiowe doświadczenie na rzecz innych.

Udział w projekcie „UTW dla społeczności”, umożliwi wolontariuszom realizację międzypokoleniowych warsztatów kulinarnych „Gotowanie z babcią – zdrowo, tanio, smacznie” oraz kontynuację spotkań integracyjnych ze swoimi rówieśnikami z placówek pomocowych.

zdjęcie na stronę główną

W szczególności praca z najmłodszymi jest źródłem satysfakcji. Jak mówi Edyta Mężyk – Największym sukcesem jest serdeczna więź, która wytwarza się pomiędzy dziećmi ze świetlic środowiskowych a naszymi wolontariuszkami. Z czasem chcemy poszerzyć grupę, zaangażować w jej działania więcej osób. Dzięki temu będziemy obecne w różnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Ważne są również działania na rzecz potrzebujących seniorów. Klub Wolontariusza chce, aby mieszkańcy placówek stałego pobytu byli nie tylko odbiorcami programu rozrywkowego, ale i aktywnie włączali się w jego współtworzenie, na przykład poprzez udział w warsztatach muzyczno-wokalnych. Jest to jeden z celów, do których realizacji grupa będzie dążyć.

Pani Edyta życzy innym Uniwersytetom Trzeciego Wieku chęci do współpracy i dzielenia się swoimi umiejętnościami. A także bliskich kontaktów z innymi UTW w celu wymiany doświadczeń, co uważa za klucz do sukcesu.