ENG

Wizyta studyjna w Gdyni 8-10 maja 2019

02.07.2019
AA

W maju trzydzieścioro przedstawicieli 10 Uniwersytetów Trzeciego Wieku z całej Polski spotkało się w Trójmieście, żeby inspirować się działaniami lokalnych instytucji i organizacji wspierających aktywizację seniorów i wolontariat.

20190510_165438

W czasie wizyty studyjnej, która jest częścią VI edycji programu „UTW dla społeczności”, odwiedzili cztery miejsca w Gdyni i Gdańsku i wzięli udział w warsztatach z Latającym Animatorami Kultury z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”,  Dorotą Ogrodzką i Adamem Kadenaci. W czasie warsztatów grupa podzieliła się doświadczeniami z postępów w projektach społecznych, które 10 UTW realizuje w ramach programu, i szukała odpowiedzi na pytania: Jak szukać i pozyskiwać partnerów? Jak docierać do odbiorców i promować działania? Czym jest ewaluacja i jak ją przeprowadzić?

20190510_131234
20190510_131146
W Gdyni odwiedziliśmy najpierw Urban Lab w Laboratorium Innowacji Społecznych, gdzie poznaliśmy przykłady działania gdyńskiej polityki międzypokoleniowej. Grupa spotkała się z dyrektorką Centrum Aktywności Seniora Bożeną Zglińską i Markiem Szymańskim, kierownikiem Centrum Wsparcia Seniorów MOPS w Gdyni. Uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję dowiedzieć się m.in. jak gdyńscy seniorzy badają bariery architektoniczne i opiniują nowe rozwiązania, jaki pojazd jest najbardziej międzypokoleniowy (jest to rower!) i jak działa sieć centrów sąsiedzkich, otwartych na oddolne inicjatywy i tworzonych przy wykorzystaniu dostępnych zasobów, np. przez adaptowanie budynków nieczynnych szkół.

IMG_0497

fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

W Gdańsku spotkaliśmy się z wolontariuszami 60+ Europejskiego Centrum Solidarności, którzy opowiedzieli o kulturalno-edukacyjnym wolontariacie w ECS i oprowadzili grupę po wystawie stałej. Odwiedziliśmy też Pomorską Akademię Wolontariatu Opiekuńczego – miejsce, które jest wspaniałym przykładem budowania systemu wolontariatu  w mieście w odpowiedzi na potrzeby społeczności. Dwie wolontariuszki podzieliły się z nami swoim doświadczeniem, przybliżając grupie wolontariat opiekuńczy w ciepłej, osobistej opowieści.

Na zakończenie wizyty studyjnej uczestnicy programu  „UTW dla społeczności” byli gośćmi Domu Sąsiedzkiego w Gdyni-Chylonia, prowadzonego przez Fundację Zmian Społecznych Kreatywni. Dom Sąsiedzki od kilku lat integruje społeczność lokalną, daje mieszkańcom przestrzeń do działania i koordynuje różne społecznościowe działania, m.in. prężnie działający Bank Żywności.

20190510_165519

Artykuł o naszej wizycie studyjnej zamieściło Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni:

LINK