ENG

“UTW dla społeczności” – Co wynika z badań ? Podsumowanie ewaluacji czterech edycji projektu.

30.05.2018
AA

W połowie 2017 roku Towarzystwo ę zleciło badanie prowadzonego od 2013 projektu „Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności” (“UTW dla społeczności”). Badanie miało podsumować dotychczasowe edycje projektu, zebrać doświadczenia uniwersytetów trzeciego wieku z całej Polski i na tej podstawie dowiedzieć się, jak on działa: co oferuje seniorom, jak pomaga w rozwoju uniwersytetom oraz jakie efekty przynosi w lokalnych społecznościach. Poprzez to badanie Towarzystwo ę chciało też zorientować się, jakie zmiany są potrzebne w projekcie, aby działał jeszcze lepiej i by lepiej odpowiadał na potrzeby seniorów – wolontariuszy oraz UTW

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem podsumowującym badanie:

ARTYKUŁ PODSUMOWUJĄCY BADANIE PROJEKTU

A. Liminowicz - Zdjęcia z warsztatów