ENG

#Tarnów – “(…) aby żyć, siebie samego trzeba dać”

17.08.2017
AA

 Tarnów 3

Józefa, Teresa i Małgorzata to przedstawicielki UTW w Tarnowie działającego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Wolontariat to dla nich niesienie pomocy innym, działanie na rzecz innych, poszerzanie wiedzy na temat problemów, wyzwań, możliwości wsparcia i niesienia pomocy potrzebującym. Jak same mówią, traktują wolontariat “jako wyzwalanie obopólnej radości i osiąganie satysfakcji”.

Grupa wolontariatu nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Siemacha SPOT, które organizuje zajęcia edukacyjne, plastyczne i teatralne dla dzieci. Oprócz pomocy w odrabianiu lekcji chcą przede wszystkim zbudować relacje z dziećmi i pomóc im w znalezieniu siebie we współczesnym, pędzącym świecie: “Dzieci w wielu przypadkach nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach i radościach. Mamy tego świadomości i dlatego chcemy oferować swoją pomoc na zasadzie wysłuchania i poradzenia, pochwalenia”.

Powyższy pomysł jest pierwszym doświadczeniem wolontariackim dla całej grupy. Zależy im na zachęceniu i pozyskaniu większej ilości słuchaczy/słuchaczek UTW do swoich działań oraz rozszerzenie  wolontariatu o pomoc dla osób starszych zależnych.