ENG

Tandem

21.06.2018
AA

tandem-logo

Tandem. Mentoring 55+

Projekt „Tandem. Mentoring 55+” to pilotaż działań mentoringowych opartych o partnerską relację dwóch pokoleń. Do projektu zapraszamy osoby 55+, które chciałyby podzielić się swoją pasją, zainteresowaniami, wolnym czasem, z młodszym pokoleniem, na zasadzie regularnych spotkań 1 na 1: osoba 55+ i dziecko w wieku 8-13 lat. Mentoring opiera się na wolontarystycznym zaangażowaniu osoby 55+.

Pilotaż projektu „Tandem. Mentoring 55+” prowadzony jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, we współpracy ze Stowarzyszeniem Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych PISK prowadzącym „Szkołę z Pasją” w Ostrowcu Świętokrzyskim, Fundacją Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w Akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

tandem_logo

Co rozumiemy przez mentoring ?

Mentoring to spotkanie, relacja dwóch osób, które dzieli wiek, doświadczenie, lecz łączy zainteresowanie, chęć wspólnego spędzania czasu, rozmowy, poznawania siebie. Obie strony tej relacji dają sobie wzajemną uważność, zainteresowanie, wskazują nowe możliwości, pobudzają do aktywnego działania. Osoba 55+ dzieli się swoim doświadczeniem, wskazuje różne rozwiązania, pokazuje miejsca, które wpłynęły na to kim jest. Podobnie dziecko zaznajamia mentora z nowymi rozwiązaniami, pokazuje jak dziś żyje młodsze pokolenie i co jest dla niego ważne. W ramach projektu proponujemy regularne spotkania par mentorskich, których formę i cel ustalą obie strony. Spotkania par będą uzupełnianie o działania grupowe, w których udział będą brały również inne pary mentorskie.

tandem_logo

Kim jest mentor ?

Mentor to osoba 55+, która chciałaby podzielić się, na zasadzie wolontariatu, swoim wolnym czasem i doświadczeniem z młodszym pokoleniem w formie regularnych spotkań, których cel ustalą wspólnie.

tandem_logo

Gdzie działamy ?

  • Ostrowiec Świętokrzyski: Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys prowadzony przez Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych PISK
  • Warszawa: Dom Dzienny prowadzony przez Fundację Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła

tandem_logo

Jak działamy ?

Każdej parze mentor-podopieczny zapewniamy wsparcie i bezpieczeństwo. Każdy mentor otrzymuje kompleksowe przygotowanie w postaci szkoleń i warsztatów, wsparcie organizacji, osoby nadzorującej i innych osób, które biorą udział w projekcie. Zapewniamy również fundusz na pokrycie podstawowych wydatków związanych z organizacją spotkań par mentorskich.

Z każdym mentorem podpisujemy kontrakt regulujący zasady współpracy z organizacją, jak również z podopiecznym (mentee). Wszystkie osoby zaangażowane w projekt obowiązuje również Procedura Bezpieczeństwa.

Poniżej znajdą Państwo wzory dokumentów, które używane są przez nas w projekcie w celu transparentnego i bezpiecznego tworzenia par mentor-podopieczny (mentee):

1. SPIS DOKUMENTÓW – Tandem. Mentoring 55+

1.1. Ankieta – Tandem. Mentoring 55+ – Wzór

1.2. Procedura bezpieczeństwa – Tandem. Mentoring 55+ – Wzór

1.3. Porozumienie dla grupy wspierającej – Tandem. Mentoring 55+ – Wzór

1.4. Kontrakt – Tandem. Mentoring 55+ – Wzór

1.5. Zgoda rodziców – Tandem. Mentoring 55+ – Wzór

1.6. Wyjście nadzwyczajne – Tandem. Mentoring 55+ – Wzór

1.7. Procedura bezpieczeństwa – Tandem. Mentoring 55+ (wyjścia w weekend) – Wzór

1.8. Kontrakt – Tandem. Mentoring 55+ – Wzór (wyjścia w weekend) – Wzór

1.9. Zgoda rodziców – Tandem. Mentoring 55+ – Wzór (wyjścia w weekend) – Wzór

2.0. Rozmowa rekrutacyjna z mentorem – pytania i skala ocen

2.1. Rozmowa rekrutacyjna z mentee – pytania i skala ocen

Wzór kontraktu “mentor – podopieczny (mentee)” – Autorstwo: DOROTA KOSTOWSKA (http://dorotakostowska.pl/):

Kontrakt Mentor - Mentee - Wzór - Autorstwo_Dorota Kostowska

tandem_logo

Kontakt:

  • Ostrowiec Świętokrzyski

fLogo3Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys
ul. Ferdynanda Focha 3
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Telefon: 41 200 30 12
Adres e-mail: zep.szkolazpasja@gmail.com

Ulotka informacyjna – Ostrowiec Świętokrzyski

Plakat promocyjny – Ostrowiec Świętokrzyski

  • Warszawa

fLogo4Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła
ul. Omulewska 19
04-128 Warszawa
Telefon: 22 610 28 55
Adres e-mail: tandem@fundacjajoannyradziwill.pl 

Ulotka informacyjna – Warszawa

Plakat promocyjny – Warszawa