ENG

Siła spotkania i wymiany doświadczeń, czyli “Targowisko Pomysłów 2019″

12.02.2019
AA

Największą siłą projektu “UTW dla społeczności” jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z innymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku i absolwentami/absolwentkami programu “Seniorzy w Akcji”. W ramach kolejnego “Targowiska Pomysłów” przedstawicielki VI edycji projektu miały okazję spotkać się z 6 ciekawymi pomysłami na działanie społeczne, które zostały zrealizowane przez wyjątkowe zespoły i ich liderki:

„Bajarki znad Wisły”

Renata wraz z grupą wolontariatu działającą przy UTW
w Puławach zorganizowały szereg wydarzeń kulturalnych wokół lokalnej legendy o księżnej Czartoryskiej. Oprócz działań w plenerze, przedstawień teatralnych w parku, odwiedzały lokalne przedszkola ze swoim przedstawieniem wokół bajki o kocie księżnej, Filusiu. Grupa wciąż aktywnie działa w swojej miejscowości. Ich projekt został doceniony przez media i społeczność lokalną.

Renata Siedlaczek

„Halofon Łódź”

Zosia (młodsza animatorka) wraz z Dorotą (animatorka 60+) zdecydowały się utworzyć wokół Łódzkiego Telefonu Życzliwości nową ofertę, która polega na dzwonieniu i rozmawianiu z osobami starszymi, samotnymi, niewychodzącymi z domów. Obie tworzą zręby nowego zespołu, przyciągają nowych wolontariuszy i organizują dla nich warsztaty przygotowujące do udzielania wsparcia w „Halofonie”.

Halofon

„Seniorwizacja”

Iza wraz z córką Kariną i Fundacją Klancyk, specjalizującą się w popularyzacji improwizacji, postanowiły zastosować tą metodę teatralną w grupie międzypokoleniowej – przygotowują seniorów do wspólnego występu na scenie z młodszym pokoleniem, bez wcześniej przygotowanego scenariusza. Obie wierzą, że improwizacja pomaga w komunikacji międzyludzkiej i otwieraniu się na innych.

Seniorwizacja

„Kawiarenka obywatelska”/”Laboratorium dobrego sąsiedztwa”

Teresa zorganizowała szereg działań sąsiedzkich i warsztatów mających na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego w swojej miejscowości. Obecnie pracuje nad integracją środowiska osób 60+ i stworzenia ich obywatelskiej reprezentacji w celu radzenia sobie ze zmianami wynikającymi z procesu starzenia się społeczności lokalnej.

Teresa Kuchta

„Wieczór arabski”

Grupa wolontariatu przy UTW w Legionowie postanowiła zorganizować pierwsze z serii spotkań wokół różnych kultur świata. Wieczór arabski oprócz warsztatów kulinarnych, pokazów tańca, tradycji był również okazją do spotkania z osobami pochodzącymi z krajów Bliskiego Wschodu, wykładów na temat ich tradycji i zwyczajów. Grupa planuje organizację kolejnych spotkań o kulturze osób pochodzących z różnych stron świata i mieszkających w Legionowie.

Legionowo

„Trzeci Wiek z jedynką na piątkę !”/”Pociąg do tradycji”

Chrzanowska grupa wolontariatu nawiązała kontakt z miejscową szkoła i postanowiła zbudować stałą relację z tamtejszymi uczniami i ich rodzicami. Zorganizowali szereg spotkań, wycieczek i warsztatów międzypokoleniowych m.in. dotyczących tradycji ludowych. Działalność ich grupy wciąż trwa, wraz z innymi lokalnymi instytucjami działają przy projekcie „Pociąg do tradycji”, który ma na celu budowanie lokalnej tożsamości, zwłaszcza dzieci i młodzieży, wokół historycznych zakładów produkujących lokomotywy.

Zosia Górecka

 

Zobacz galerię zdjęć