Rusza REKRUTACJA do V edycji “UTW dla społczeności”

10.04.2017
AA

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do współpracy Uniwersytety Trzeciego Wieku zainteresowane rozwijaniem wolontariatu osób starszych i działaniami na rzecz społeczności lokalnej w ramach projektu „UTW dla społeczności”.

Jeśli pragną Państwo zwiększyć zaangażowanie słuchaczek i słuchaczy w życie UTW, zdobyć wiedzę i kompetencje niezbędne, aby aktywnie działać na rzecz własnego otoczenia, a także uzyskać mikro-grant na działania, zachęcamy do udziału w projekcie „Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności”.

Z naszym wsparciem grupy tego typu powstały dotąd na 40 UTW w całej Polsce m.in. w Wałbrzychu, Wodzisławiu Śląskim, Międzychodzie, angażując kilkuset słuchaczy i słuchaczek oraz inicjując działania społeczne dla kilku tysięcy mieszkańców i mieszkanek. Starsi wolontariusze i wolontariuszki przygotowują z przedszkolakami spektakle, upiększają zaniedbane place, gotują z dziećmi ze świetlic środowiskowych, odwiedzają samotnych seniorów i seniorki oraz organizują pikniki sportowe. Uczą się nowych rzeczy i nawiązują przyjaźnie.  – przeczytaj reportaż o działaniu grupy wolontariatu działającej przy UTW Wodzisław Śląski: http://utw.seniorzywakcji.pl/zapracowane-babcie-utw-wodzislaw-slaski/

Projekt realizowany będzie w okresie od października 2017r. do grudnia 2018 r.

Na zgłoszenia czekamy do 15 maja 2017 roku

FORMULARZ ELEKTRONICZNY: https://www.ankietka.pl/ankieta/267703/utw-dla-spolecznosci.html

Zachęcamy do obejrzenia filmu dokumentującego dotychczasowe zaangażowanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na rzecz lokalnych społeczności oraz dokonania słuchaczy i słuchaczek w roli wolontariuszy i wolontariuszek:

 

FILM PROMOCYJNY: https://vimeo.com/94152444

STRONA PROJEKTU:http://utw.seniorzywakcji.pl/

 

W ramach projektu oferujemy zróżnicowane wsparcie w uruchomieniu grup wolontariatu i działań społecznych: 

    • pomoc w promocji idei wolontariatu wśród słuchaczek i słuchaczy UTW;
    • zestaw materiałów informacyjno-promocyjnych oraz metodycznych poświęconych wolontariatowi, dostosowanych do specyfiki UTW;
    • trzy spotkania warsztatowe: dwa w Warszawie i jedno w innej miejscowości (w XI 2017 r. oraz II ,V 2018 r. – każde trwające ok. 3 dni) dla 3-osobowych zespołów inicjatywnych z ramienia każdego UTW;
    • zdobycie wiedzy i kompetencji niezbędnych, aby aktywnie działać na rzecz własnego otoczenia;
    • wsparcie trenera/trenerki z sieci Latających Animatorów Kultury i Latających Socjologów Towarzystwa „ę”dla tworzących się grup wolontariatu;
    • mikro-grant w wysokości 1800 zł na pierwsze działania grupy wolontariatu;
    • promocję w mediach działań podejmowanych przez wolontariuszy z UTW;
    • włączenie w ogólnopolską sieć UTW rozwijających wolontariat, poprzez stronę internetową www.utw.seniorzywakcji.pl.

 

Warunki udziału w projekcie dla UTW:

 • deklaracja chęci utworzenia/rozwijania grupy wolontariatu na UTW, która na stałe wpisze się w ofertę UTWi będzie aktywnie działać także po zakończeniu udziału
  w projekcie „UTW dla społeczności”;
 • wyłonienie zespołu inicjatywnego złożonego z trójki słuchaczek/słuchaczy, którzy chcą na własnym UTW angażować się w rozwijanie wolontariatu. Członkinie
  i członkowie tego zespołu będą reprezentować UTW, uczestnicząc w spotkaniach warsztatowych;
 • opracowanie w toku projektu planu działań grupy wolontariatu;
 • realizacja przez utworzone grupy wolontariatu pierwszych działań na rzecz społeczności (zgodnie z opracowanym planem);
 • aktywny udział we wszystkich etapach projektu od X 2017 do XII 2018 r.;
 • podpisanie z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” umowy o współpracy, precyzującej wszystkie zasady udziału w projekcie.

 

Spośród zgłoszonych UTW do współpracy zaprosimy 10 uniwersytetów, które:

 • są zmotywowane do rozwijania wolontariatu;
 • myślą o wolontariacie na UTW w perspektywie długofalowej i dostrzegają korzyści dla UTW z rozwijania takich działań;
 • poddają refleksji swoje dotychczasowe doświadczenia w obszarze wolontariatu, działań społecznych;
 • mają wyrazisty pomysł na działania grupy wolontariatu, który odpowiada na konkretne, rozpoznane potrzeby lokalne;
 • formułują potrzeby i oczekiwania dotyczące udziału w projekcie, na które będziemy mogli najpełniej odpowiedzieć.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszt udziału w warsztatach w Warszawie (zakwaterowanie, dojazd, wyżywienie) pokrywa Towarzystwo „ę”.

Lista UTW zakwalifikowanych do projektu zostanie ogłoszona do 15 czerwca 2017.

KONTAKT:

Marcin Górecki

Telefon:(22) 396 55 16 lub 19;

Adres e-mail: marcin.gorecki@e.org.pl

06112015_UTW_e╠Ę_fot.Anna-Liminowicz-7673