ENG

Publikacja „UTW dla społeczności. Jak zbudować grupę wolontariacką i działać społecznie”

26.09.2019
AA

W ramach projektu „UTW dla społeczności” przeszkolono już 180 osób z 60 UTW z całej Polski. Mieliśmy
wystarczająco dużo okazji, by przetestować różne rozwiązania krok po kroku. Nasza
najnowsza publikacja „UTW dla społeczności. Jak zbudować grupę wolontariacką i działać
społecznie” podsumowuje sześć edycji programu i pokazuje sprawdzony model działania.
Zachęcamy do zapoznania się z tym wypracowanym modelem i realizacji własnych projektów
wolontariackich. Służymy poradą i wsparciem – mówi Marta Białek-Graczyk, prezeska
Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.

CZYTAJ PUBLIKACJĘ ONLINE:

UTW dla społeczności. Jak zbudować grupę wolontariacką i działać społecznie