Partnerzy

15.06.2014
AA

1. MIĘDZYPOKOLENIOWY KLUB WOLONTARIUSZA w Lublinie

2. CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH w Poznaniu

3. PARKOWA AKADEMIA WOLONTARIATU (PAW) w Chorzowie

4. SŁUPSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

5. TORUŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

6. Sudecki UTW w Wałbrzychu – Sekcja Wolontariusz 50+

7. Stowarzyszenie Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rabce Zdrój – Grupa Lokalnego Działania

 

MIĘDZYPOKOLENIOWY KLUB WOLONTARIUSZA w Lublinie

Klub Działa ( od 2007) w ramach Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie. Członkami klubu są seniorzy-16 osób w tym: 9 słuchaczy LUTW, 4 osoby młode pedagodzy i psycholodzy, 12 studentów :Pracowników Służb Socjalnych UMCS, Akademii Medycznej. Farmacji, Uniwersytetu Przyrodniczego, Psychologii UMCS.

GŁÓWNYM CELEM naszej działalności jest :
- współpraca międzypokoleniowa;
- świadoma, dobrowolna i nieodpłatna pomoc na rzecz innych.

Rozwijanie współpracy wielopokoleniowej jest naszym wyzwaniem . Pragniemy łączyć pokolenia, chcemy rozwijać współpracę międzypokoleniową, aby młodsi i starsi dostrzegali wartości, jakie mają do przekazania.

Podejmujemy różne działania .
- akcje pomocy ludziom starszym, biednym ,samotnym chorym.
- okresie przedświątecznym organizujemy Akcję DAR CZASU I SERCA dla osób starszych, samotnych chorych, które nie mają kontaktu z światem zewnętrznym.
- akcję “Mikołaj przy łóżku chorego” dla ciężko chorych pensjonariuszy Zakładu Opieki Leczniczej w Lublinie .
- akcję mikołajkową dla dzieci z rodzin kryzysowych.
- akcje charytatywne na rzecz potrzebujących –osób starszych i dzieci ciężko chorych.
- prowadzimy zajęcia plastyczne z dziećmi chorymi przebywającymi w szpitalu.
- pracujemy na rzecz społeczności lokalnej organizujemy Imprezy, Festyny z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych , Dnia Seniora, Obchodów Dnia Dziecka i Matki.

CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH w Poznaniu

Centrum Inicjatyw Senioralnych jest miejską jednostką organizacyjną, powołaną uchwałą Rady Miasta Poznania z inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów. Działamy od 2010 roku i jesteśmy jedną z pierwszych tego typu jednostek w Polsce. Celem Centrum jest stworzenie w Poznaniu warunków do aktywnej i niezależnej starości, oznaczającej także pełne uczestnictwo w życiu miasta oraz udział w jego kształtowaniu. Podejmujemy wielotorowe inicjatywy, począwszy od rzecznictwa oraz ułatwiania dostępu do informacji, skończywszy na działaniach edukacyjnych i promujących ideę aktywnego starzenia się oraz solidarności międzypokoleniowej.

  • UŁATWIAMY DOSTĘP DO INFORMACJI

W ramach prowadzonego Punktu Informacji 50+ gromadzimy i udostępniamy ciekawe propozycje dla dojrzałych mieszkańców Poznania.

  • OTWIERAMY MIASTO NA POTRZEBY SENIORÓW

Wzmocnieniem działań promujących aktywność są prowadzone przez nas akcje i kampanie:

  • „Miejsca Przyjazne Seniorom”
  • „SeniorWFormie”
  • PROMUJEMY WOLONTARIAT 50+

W ramach projektu Poznański Wolontariat 50+ pośredniczymy pomiędzy wolontariuszami a instytucjami i organizacjami pozarządowymi, potrzebującymi ich pomocy, prowadzimy szkolenia, udzielamy wsparcia merytorycznego.

  • INTEGRUJEMY LOKALNE ŚRODOWISKA DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB STARSZYCH

W marcu każdego roku wspólnie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, Miastem Poznań i Samorządem Województwa Wielkopolskiego organizujemy Targi „Aktywni 50+”.

  • ORGANIZUJEMY ŚWIĘTO SENIORÓW W POZNANIU

Tworząc analogię do studenckich Juwenaliów chcemy zwrócić uwagę na fakt, że seniorzy, ze względu na swoją liczebność, są drugą siłą w mieście, dlatego ich obecność i potrzeby warte są zauważenia.

  • EDUKUJEMY DO STAROŚCI

W 2012 roku stworzyliśmy krótki film pt. „Drogi dwudziestoletni”, mający charakter swoistego przesłania seniorów do młodego pokolenia. Sukces nagrania w internecie, a w szczególności żywe reakcje i komentarze osób młodych, stały się bodźcem do stworzenia projektu edukacyjnego dla młodzieży pn. „Projekt: manAGEr”.

  • WSPÓŁPRACUJEMY I ZACHĘCAMY DO WSPÓŁPRACY

Uczestniczymy także w projektach współpracy międzynarodowej, których owocem są powstające przy Centrum dokumenty strategiczne, stanowiące zręby lokalnych rozwiązań systemowych.

PARKOWA AKADEMIA WOLONTARIATU (PAW) w Chorzowie
powstała w listopadzie 2011 roku w Parku Śląskim w Chorzowie (Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka SA). Zrzesza osoby po pięćdziesiątym roku życia, nieaktywne już zawodowo. Uczestniczą one w bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez wolontariuszy, w większości seniorów – członków PAW, m.in. warsztatach tanecznych, biegowych, nordic walkig, malarskich, robótkowych, dziennikarskich, językowych.

Główną działalnością członków PAW jest jednak wolontariat na rzecz mieszkańców regionu, którą wykonują na bazie swoich doświadczeń zawodowych i życiowych.

PAW zorganizował m.in.

- wystawę „I ty będziesz seniorem”, na której pokazano twarze osób znanych dziś i za 30 lat: wystawa objechała Polskę, była w Czechach i Parlamencie Europejskim

- akcję „Rozdajemy familoki”, w czasie której członkowie PAW piekli piernikowe domki, które ozdobione przez celebrytów trafiły na internetową aukcję. Dochód ze sprzedaży został przeznaczony na organizację balu karnawałowego dla dzieci z bytomskiej dzielnicy Karb, zniszczonej przez szkody górnicze. Bal zorganizowali wolontariusze

- akcję „Szalik dla żyrafy”. Członkowie PAW wraz z mieszkańcami Śląska udziergali 135-metrowy szalik, dochód z jego sprzedaży zasilił konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

- wycieczki meleksem po 600-hektarowym Parku Śląskim, w czasie których członkowie PAW pełnią rolę przewodników

-  zajęcia dla dzieci w domu dziecka i szpitalu w Chorzowie

- (współorganizował) Kongres „Obywatel Senior”.

 SŁUPSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Słuchacze Słupskiego UTW prowadzą sekcję wolontariatu w ramach, której:

- organizują  comiesięczne  spotkania  z dziećmi z przedszkola integracyjnego czytając bajki;

- współpracują z dziećmi w świetlicy środowiskowej pomagając im  w odrabianiu lekcji;

- uczestniczą w akcjach charytatywnych, m.in. w zbiórce nakrętek plastikowych na rzecz Fundacji Dzieci Niepełnosprawnych;

- prowadzą działania wolontariackie wewnątrz UTW.

TORUŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Działaność UTW w ToriuniuNasza skierowana jest do szeroko pojętej społeczności lokalnej. Pracujemy zarówno na rzecz własnego stowarzyszenia, jak i innych stowarzyszeń, organizacji, instytucji i placówek samorządowych. Chętnie również wspieramy i uczestniczymy w działaniach innych placówek.
Wolontariusze pracują na rzecz społeczności lokalnej, rozwijając współpracę międzypokoleniową i wolontariat wśród słuchaczy. Współpraca międzypokoleniowa wolontariuszy TUTW na rzecz społeczności miasta i odwrotnie, czyli instytucji na rzecz naszych członków ludzi starszych, wpisała się już na stałe w program działań naszych i zaprzyjaźnionych placówek. Jest to zarówno praca na co dzień, jak i okazjonalna, akcyjna, jednorazowa.
Na stałe jesteśmy obecni w świetlicy terapeutycznej i mieszkaniach chronionych dla osób z problemami psychicznymi, Ognisku Wychowawczym przy Parafii, Oratorium na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych przy Kościele, w Domach Dziecka, Szpitalu Dziecięcym. W ramach współpracy z Bankiem Żywności zbieramy w sklepach żywność dla potrzebujących. Każdego miesiąca razem z młodymi wolontariuszami ze stowarzyszenia MOTYKA i innych, uczestniczymy w spotkaniach grupy Bank Czasu. Głównym celem spotkań jest wykorzystanie możliwości rozwoju osobistego w grupie międzypokoleniowej. Co miesiąc uczestniczymy w warsztatach fotograficznych w Centrum Sztuki Współczesnej. Koordynatorem jest nasza wolontariuszka. Każdego roku wspomagamy konkursy organizowane przez zaprzyjaźnioną bibliotekę szkolną. Obecnie młodzi wolontariusze stowarzyszenia Wędka i wolontariusze seniorzy organizują świetlicę osiedlową na kółkach, która będzie miejscem spotkań społeczności osiedla i gdzie będą odbywały się różne zajęcia.
Poznanie środowiska, rozpoznanie potrzeb i naszych możliwości, oraz wejście w środowisko lokalne bardzo ułatwiły nam zrealizowane projekty „Bank czasu seniora, juniora i dziecka” i „Trzeci wiek w stronę społeczności lokalnej”.
Za projekt „Młodzi i starsi razem” stowarzyszenie nasze zostało laureatem konkursu „Wolontariusze w akcji’ ogłoszonego przez Stowarzyszenia Tłok i Motyka.

 

ABSOLWENCI I EDYCJI PROJEKTU „UTW DLA SPOŁECZNOŚCI”, KTÓRZY Z SUKCESEM ROZWINĘLI SEKCJE WOLONTARIATU, A O SWOICH DZIAŁANIACH I DOŚWIADCZENIACH OPOWIADALI W CZASIE PIERWSZYCH WARSZTATÓW, W GRUDNIU 2014 R.

Sudecki UTW w Wałbrzychu – Sekcja Wolontariusz 50+

Stowarzyszenie Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rabce Zdrój – Grupa Lokalnego Działania