ENG

Nasze wsparcie

24.01.2017
AA

„Grupę trzeba budować z ludźmi, grającymi do tej samej bramki – mającymi czas i chęć coś robić. Rozkręcając wolontariat na UTW, przekonaliśmy się, że działania na rzecz społeczności najlepiej rozwijać w oparciu o osobiste pasje. ” (uczestniczka warsztatów)

Model

W 2012 roku zorganizowaliśmy semina­rium, podczas którego wspólnie z środo­wiskiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku wypracowaliśmy model uruchamiania grup wolontariatu i współpracy ze społecznością lokalną na UTW. W seminarium wzięło udział 21 zaproszonych przez nas Uniwer­sytetów Trzeciego Wieku z całej Polski. Zdiagnozowaliśmy zarówno bariery, jak i czynniki wspierające angażowanie się osób starszych w wolontariat.

Przygotowana przez nas oferta wsparcia i współpracy „Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności lokalnych” jest odpowiedzią na potrzebę kształce­nia liderów i liderek przygotowanych do współpracy ze społecznością lokalną w środowisku Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Zapraszamy szczególnie te UTW, które są zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat m.in. organizacji wolontariatu i działań międzypokoleniowych, metod pracy w małych grupach, promocji działań społecznych oraz realizacji konkretnych akcji z mieszkańcami i mieszkankami.

W ramach naszego wsparcia 3-osobowe Zespoły z 10 UTW biorą udział w:

1) cyklu trzech dwudniowych warsztatów przygotowujących do utworzenia grupy wolontariatu i współpracy ze społecznością lokalną, w tym jeden warsztat połączony z wizytą studyjną;

2) warsztatach trenera z sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów prowadzonej przez Towarzystwo ę.

Każda grupa wolontariatu i współpracy ze społecznością lokalną, która powstanie na UTW, otrzymuje także wsparcie w formie:

1) mikrodotacji na pierwsze działania grupy wolontariatu;

2) bieżącego wsparcia i doradztwa ze strony Towarzystwa „ę”;

Spotkanie jako główne narzędzie pracy:

Głównym narzędziem pracy jakie stosujemy w budowaniu współpracy pomiędzy Uniwersytetami Trzeciego Wieku a Towarzystwem Inicjatyw Twórczych “ę”  jest spotkanie. Spotkanie a więc rozmowa to wzajemne poznanie się, co natomiast otwiera drogę do inspiracji, pobudzania kreatywności, wymiany pomysłów. Spotkanie opieramy na zasadach partnerstwa, które buduje zaangażowanie obu stron.

06112015_UTW_e╠Ę_fot.Anna-Liminowicz-7611

Przeczytaj: Artykuł podsumowujący badanie projektu UTW dla społeczności

Obejrzyj film promocyjny: