ENG

Jak UTW w Żarach wykorzystuje potencjał swoich członków?

02.04.2016
AA

Grupa wolontariacka działająca przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Żarach (woj. lubuskie) planuje zorganizować w maju wydarzenie rekreacyjno-kulturalne „Żarska niezapominajka”. Dzięki udziałowi w programie „UTW dla społeczności” seniorzy sprawnie zarządzają procesem grupowym.

Jak twierdzi Katarzyna Walczak, przedstawicielka Domu Kultury, przy którym działa UTW, spotkania z Latającymi Animatorami oraz Socjologami „są doskonałą okazją do porządkowania naszych działań (…). Wizyty animatorów wzmacniają nas jako zespół i potwierdzają, że obrana przez nas droga w zakresie wyzwalania aktywności wolontariackiej jest właściwa”.

Do treści i na główną

Przy wsparciu Latających udało im się m.in. zdiagnozować oczekiwania społeczności lokalnej dotyczące integracji międzypokoleniowej oraz walki z wykluczeniem społecznym, jasno określić cele działania sekcji wolontariackiej oraz zaangażować wiele osób nieaktywnych już zawodowo, a stanowiących duży potencjał organizacyjny i merytoryczny. Do współpracy pozyskali także wielu zewnętrznych partnerów (między innymi instytucje kultury i placówki oświatowe z Żar).
Działania sekcji wolontariackiej „Niezapominajka” są dobrym przykładem na to, w jaki sposób może być wykorzystywany potencjał pozostałych słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W organizację wydarzenia udało jej się zaangażować m.in. przedstawicieli Zespołu Muzycznego „Bemole” UTW, którzy zajmują się opracowaniem wielopokoleniowego śpiewnika turystycznego oraz grupę literacką UTW, która spotyka się cyklicznie z seniorami z innych organizacji oraz z żarskimi przedszkolakami.
„Żarska Niezapominajka” odbędzie się 15 maja w Parku przy Alei Jana Pawła II. Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie www.dkzary.pl.