ENG

Jak liderzy widzą swoje grupy wolontariackie w przyszłości?

26.04.2016
AA

Prezentuje to poniższa infografika:

Infografia przyszłość bw

Liderzy grup wolontariatu UTW wskazują ponadto na chęć rozwoju poprzez „pączkowanie”. Jak mówi jedna z uczestniczek „Pracujemy nad wychowaniem następców, mogących nas zastąpić w każdej sytuacji, żeby zapewnić ciągłość naszych działań. Chcemy, żeby Ci, dla których pracujemy dzisiaj, w przyszłości pracowali dla innych”.