ENG

II spotkanie w Warszawie 10 UTW IV edycji projektu

07.02.2017
AA

Zdjęcie grupowe

W dniach 02.02 – 04.02.2017 odbyło się w Warszawie kolejne spotkanie tzw. “trójek inicjatywnych” z 10 UTW IV edycji projektu “UTW dla społeczności”. Tym razem cały zjazd poświęcony został generowaniu pomysłów na działania sekcji wolontariatu na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Bydgoszczy, Chrzanowie, Jędrzejowie, Morągu, Puławach, Rewalu, Włodawie, Tarnowie, Rzeszowie i Wrocławiu.

W pierwszym dniu spotkania odbyło się tzw. “Targowisko pomysłów”, podczas którego uczestnicy i uczestniczki mogli poznać 7 różnych inspiracji-pomysłów, które przerodziły się w działanie, były to m.in: międzypokoleniowe wycieczki rowerowe Tandem z Oleśnicy; działania z młodzieżą i dziećmi w Praskiej Światotece; teatrzyk Kamishibai z Łódzkiego UTW; Łódzki Telefon Życzliwości prowadzony przez Fundację Subvenio; odtwarzanie praskich piosenek przez grupę Cała Praga Śpiewa.

Drugi i trzeci dzień natomiast przeznaczony został na tzw. generator pomysłów, w trakcie którego “trójki inicjatywne” pracowały nad swoimi pomysłami na działania. Zajęcia dotyczące pomysłów przeplatane były przez pracę w grupach i warsztaty w Teatrze Rozmaitości wokół spektaklu “Koncert Życzeń”.

Przed nami praca nad dopięciem zrodzonych podczas spotkania pomysłów na działanie, w czym na miejscu wspomogą grupy wolontariatu animatorzy i animatorki z Sieci Latających Animatorów Kultury. Poza tym powoli zaczynamy się przygotowywać do organizacji majowej wizyty studyjnej dla uczestników i uczestniczek projektu.