ENG

Finałowe spotkanie programu

28.10.2015
AA

26 września odbyło się finałowe spotkanie II edycji programu “UTW dla społeczności”.  Gościliśmy w Warszawie uczestników 10 grup inicjatywnych z Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Bydgoszczy, Bytomiu, Chodzieży, Ciechocinku, Dąbrowie Górniczej, Gnieźnie, Nowym Targu, Stalowej Woli, Szczecinie i Tychach, którzy przez ostatni rok
w ramach programu wzmacniali swoje kompetencje i pracowali nad uruchomieniem działań wolontariackich w swoich społecznościach.

Zdjęcie: Anna Liminowicz

 

 

 

 

 

Zdjęcie: Anna Liminowicz

Podczas ostatniego zjazdu grupy zaprezentowały dotychczasowe działania zrealizowane w ramach programu. Wolontariusze UTW w Nowym Targu podjęła się pomocy młodzieży z niepełnosprawnością oraz seniorom z Domu Spokojnej Starości. Sekcja wolontariacka w Dąbrowie Górniczej chce przeciwdziałać samotności osób przebywających

w placówkach opiekuńczych oraz skupić się na integracji grupy seniorów. Wolontariusze tyskiego UTW współpracują z uczniami szkoły integracyjnej. Asystują im w lekcjach, organizują spartakiady, warsztaty artystyczne czy szkolne pikniki. Słuchacze UTW
w Chodzieży wyszli w przestrzeń publiczną i podjęli się rewitalizacji parku miejskiego, w którym założyli ogródek społeczny. Dodatkowo działają na rzecz rodzin niewydolnych wychowawczo, oferując dzieciom korepetycje i pomoc opiekuńczą. Seniorzy ze Stalowej Woli uruchomili w loklanym Domu Kultury „Kulturalną Poczekalnię”. Zagospodarowali przestrzeń przy szatni, dzięki czemu zwykły hol ożył, a zainteresowani mogą  poczytać w nim aktualną prasę, wymienić się książkami, napić kawy, pograć w gry planszowe czy też obejrzeć wystawę.Słuchacze Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora rozwijają swoją społeczną aktywność w oparciu o pasje i wolontariat kompetencyjny. Pomagają m.in.
w uczelnianym herbarium. Z kolei wolontariusze z gnieźnieńskiego UTW współpracują
z osobami bezdomnymi, a także upowszechniają wśród seniorów tzw. „kartę życia”.

Był to czas dzielenia się doświadczeniami i wrażeniami, uczestnicy mieli okazję porozmawiać między sobą o pierwszych sukcesach i o trudnościach. Nie zabrakło także przestrzeni
na indywidualne konsultacje z ekspertami – animatorzy kultury doradzali grupom wolontariatu jak ukierunkowywać dalsze działania, a części z nich pomogli w przeprowadzeniu ewaluacji dotychczas zrealizowanych inicjatyw.

Ważną częścią naszego spotkania był warsztat poświęcony sztuce świętowania sukcesów. Trenerzy wskazywali na potrzebę zatrzymania się nad tym, co udało nam się osiągnąć do tej pory, a także zachęcali do snucia marzeń na przyszłe działania.

Intensywny dzień zakończył się wręczeniem certyfikatów w uznaniu za aktywny udział uczestników w projekcie i ich twórczy wkład w wypracowanie modelu wspierania wolontariatu słuchaczy UTW.

 

Program „UTW dla społeczności” jest koordynowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.