ENG

Echa 2. edycji

22.06.2015
AA

Podczas obchodów  70-lecia Stalowej Woli grupa wolontariuszy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku włączyła się w organizację plenerowej imprezy miejskiej. Seniorzy przygotowali dla dzieci i młodzieży dawne zabawy podwórkowe. W najbliższym czasie chcą też zagospodarować przestrzeń przy szatni w Miejskim Domu Kultury. Zwykły hol stanie się „Kulturalną Poczekalnią”, w której zainteresowani będą mogli poczytać aktualną prasę, wymienić się książkami, napić kawy, pograć w gry planszowe czy też obejrzeć wystawę. W tym samym czasie seniorzy z UTW w Chodzieży założyli w miejskim parku ogródek społecznościowy, zapraszając mieszkańców do wspólnego sadzenia roślin. Te i wiele innych działań osoby 50+ inicjują w ramach drugiej edycji projektu “Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności”, realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę” przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W tej edycji bierze udział 10 grup inicjatywnych z UTW w  Bydgoszczy, Bytomiu, Chodzieży, Ciechocinku, Dąbrowie Górniczej, Gnieźnie, Nowym Targu, Stalowej Woli, Szczecinie i Tychach. 

8268055264_4ac54bda16_o

W Polsce działa ponad 500 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które skupiają około 100 000 słuchaczy w wieku 50+. Dotychczas placówki te pełniły ważną rolę ośrodków kulturalno-edukacyjnych dla osób starszych. Z roku na rok UTW stają się coraz bardziej powszechną formą aktywizacji seniorów. Umożliwiają nie tylko aktualizację wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności, ale przede wszystkim zaangażowanie w życie lokalnych społeczności.

Widząc niezbadany i nieopisywany wcześniej potencjał oraz skalę na jaką działają UTW, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę” postanowiło przyjrzeć się bliżej tym ośrodkom. W 2012 roku przeprowadziło badanie “ZOOM na UTW”, które było pierwszą tak kompleksową diagnozą środowiska. Raport ukazał jak duży rolę UTW mogą odegrać w pobudzaniu aktywności obywatelskiej osób starszych i kreowaniu “mody” na wolontariat.

Towarzystwo “ę” realizuje programy seniorskie z przekonaniem, że osoby starsze nie powinny być traktowane jako odbiorcy usług, ale przede wszystkim jako liderzy, którzy mogą aktywnie włączać się w kształtowanie swojego otoczenia. Nasza organizacja od 2008 roku blisko współpracuje z UTW. Prowadzi warsztaty, przyznaje granty, pokazuje w jaki sposób słuchacze mogą zwiększać swoje zaangażowanie i podnosić jakość życia.

Projekt „UTW dla społeczności” powstał z chęci wpisania idei współpracy ze społecznością̨ lokalną w strukturę Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Podejmowane działania wzmacniają głos osób starszych oraz przyczyniają się do budowy pozytywnego obrazu starości i wizerunku seniorów jako aktywnych członków społeczeństwa.

Od jesieni 2014 r. trwa II edycja projektu. Obejmuje ona serię warsztatów, wizyty studyjne w inspirujących miejscach propagujących wolontariat osób starszych, wsparcie słuchaczy UTW przez doświadczonych trenerów – członków sieci Latających Animatorów Kultury i Latających Socjologów Towarzystwa „ę”, prowadzenie przez wolontariuszy diagnozy lokalnej, przygotowanie na jej podstawie planu działań, a wreszcie podjęcie szeregu inicjatyw na rzecz otoczenia. Na przedsięwzięcia inicjowane przez wolontariuszy, każda z grup otrzymuje dofinansowanie w wysokości 1800 zł.

Wśród działań, jakim poświęcają się słuchacze UTW są inicjatywy rzecznicze, integracyjne, opiekuńcze i obywatelskie.

Wolontariusze UTW w Nowym Targu podjęła się pomocy osobom potrzebującym, niepełnosprawnym i seniorom z Domu Spokojnej Starości. “Zaczęliśmy od pomagania sobie, jesteśmy seniorami. Przez pomoc wzajemną poznaliśmy się i rozbudziliśmy wspólną potrzebę pomocy. “-  opowiadają. Sekcja wolontariacka w Dąbrowie Górniczej chce przeciwdziałać samotności osób przebywających w placówkach opiekuńczych oraz skupić się na integracji grupy seniorów. Organizuje spotkania tematyczne, wystawy i wydarzenia kulturalne dla słuchaczy UTW oraz pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej.

Sekcja Wolontariatu Uniwersytetu dla Aktywnych w Ciechocinku inicjuje działania międzypokoleniowe. Nawiązała współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Świetlicą Socjoterapeutyczną. Pomaga uczniom w nauce, od których w zamian otrzymuje wsparcie w zakupach, drobnych pracach porządkowych i obsłudze komputera. Także wolontariusze tyskiego UTW współpracują z uczniami szkoły integracyjnej. Asystują im w lekcjach, organizują spartakiady, warsztaty artystyczne czy szkolne pikniki.

Słuchacze UTW w Chodzieży wyszli w przestrzeń publiczną i podjęli się rewitalizacji parku miejskiego, w którym założyli ogródek społeczny. Dodatkowo działają na rzecz rodzin niewydolnych wychowawczo, oferując dzieciom korepetycje i pomoc opiekuńczą. Seniorzy z Bydgoszczy pragną podejmować aktywność społeczną wykorzystując własne pasje artystyczne, organizując np. dla podopiecznych domów pomocy społecznej wieczory poezji i śpiewu.

W Stalowej Woli słuchacze integrują środowiska seniorów, tworząc bogatą ofertę spotkań i wycieczek. Grupa z uniwersytetu w Bytomiu podejmuje obywatelskie działania w zakresie pomocy prawnej i zdrowotnej. W partnerstwie z Radą Seniorów, Urzędem Miasta, Radą Adwokacką i Izbą Lekarską zorganizuje punkt informacji prawnej i medycznej sprofilowanej pod kątem kwestii dotyczących osób starszych. Podobne profilaktyczne i integracyjne działania podejmują wolontariusze UTW w Gnieźnie.

Słuchacze Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora rozwijają swoją społeczną aktywność w oparciu o pasje i wolontariat kompetencyjny. Pomagają m.in. w uczelnianym herbarium.

Sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku zaangażowanych się na rzecz własnych społeczności stale rośnie. Zachęcamy do włączenia się w ten nurt. Nabór do trzeciej edycji projektu trwa do 31 lipca 2015 r.

fot. Kamila Szuba