ENG

Co seniorzy mówią o udziale w naszym programie?

26.04.2016
AA

Udział w programie „UTW dla społeczności” to dla jednej z uczestniczek „kolejne doświadczenie w pracy społecznej. Dzięki projektowi mogę wymienić się doświadczeniami i pomysłami z innymi wolontariuszami. Podpatrzeć i przyswoić odmienne od mojego style pracy. Zdobyć nowe umiejętności, a nade wszystko poznać ludzi pozytywnie zakręconych. Bliższa znajomość z nimi daje nam energię i motywuje do dalszej pracy i własnego rozwoju”.

Odpowiedzi pozostałych liderów grup wolontariackich przedstawia poniższa infografika.

Infografika udział w programie bw