ENG

#Chrzanów – “potrzeba dawania czegoś z siebie dla innych (…)”

15.12.2016
AA

chrzanow-strona-wwwMaria, Zofia i Urszula to przedstawicielki Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku  w Chrzanowie wybrane przez zarząd stowarzyszenia do udziału w projekcie „UTW dla społeczności”. Wolontariat to dla nich potrzeba dawania czegoś ( np. doświadczenia, empatii) z siebie dla innych oraz pomoc ludziom  wymagających z jakiś powodów wsparcia. Chcą więc kontynuować działania rozpoczęte przez UTW dla dzieci  ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w ramach projektów: „ Radosna szkoła z babcią  i dziadkiem” i  „Spotkanie wiosny z jesienią życia”. Te działania: wspólne  wycieczki, przygotowanie posiłków, zabawy, zajęcia dydaktyczne , itp. – dają olbrzymią satysfakcję dzieciom i seniorom.

Rezultaty tych poczynań są trwałe i  motywują do  następnych działań. Maria, Urszula i Zofia potrafią pisać projekty,  znają zasoby swojego uniwersytetu, dlatego bez wątpienia przekonają społeczność  uniwersytecką do nowego działania.

Wywiad i tekst: Ania Pielińska – Wolontariuszka projektu “Archipelag Pokoleń. Wsparcie wolontariatu osób 55+”