ENG

„-Po co ty to robisz, mamo?”

15.06.2014
AA

 

„-Po co ty to robisz, mamo?” – zapytał mnie ostatnio syn. Trudno było mi odpowiedzieć. Niektórzy po prostu mają to społecznikostwo we krwi. To ogromna satysfakcja, gdy uda nam się coś wartościowego zrobić razem”. (członkini grupy wolontariatu na UTW w Wałbrzychu)

_MG_2259

„Warto pokazywać konkretne korzyści płynące z wolontariatu. Wśród osób starszych powszechne jest przekonanie, że już w życiu tyle zrobili i na emeryturze czas odpocząć. Trzeba przełamywać stereotypy, pokazywać, że wolontariat może być sposobem na rozwój i samorealizację.” (uczestniczka warsztatów)

Włączyliśmy słuchaczy UTW już w pierwszym etapie planowania projektu. Wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na pytania: jak to ma działać, co konkretnie i po co chcemy razem robić, jakie kroki trzeba podjąć, żeby zawiązać grupę wolontariuszy w struk­turach UTW? Rozmawialiśmy zarówno z trenerami, eksperta­mi, przedstawicielami UTW, które już prowadzą działania wychodzące naprzeciw potrze­bom swoich społeczności lokal­nych. (Damian Kalita, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”)