Author Archives: Dominik

28_11_utw_integracja_ogrodzki_fot-150

VI edycja “UTW dla społeczności” – Pierwsze spotkanie za nami

W dniach 28.11.2018 – 30.11.2018 spotkały się w Warszawie przedstawicielki tworzących się/rozwijających swoją działalność grup wolontariatu 10 UTW VI edycji projektu “UTW dla społeczności”: Białystok; Nowe Miasto Lubawskie; Błonie; Sieraków; Orzechowo; Warszawa-Ochota; Wrocław (UTW przy Uniwersytecie Ekonomicznym); Kazimierz Dolny; Rybnik; Rzeszów (UTW Diecezji Rzeszowskiej).28_11_utw_integracja_ogrodzki_fot-99Spotkanie było okazją do poznania się, wymiany doświadczeń i określenia cech animatorki wolontariatu, zasad dobrej komunikacji w grupie oraz prawnych aspektów prowadzenia wolontariatu.

28_11_utw_integracja_ogrodzki_fot-4Warsztaty były pierwszymi z serii szkoleń dla tzw. “trójek inicjatywnych” z 10 UTW, których celem jest wsparcie w tworzeniu/rozwijaniu grup wolontariatu na Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Część zajęć współprowadziły absolwentki V edycji projektu z UTW w Zielonce, które opowiadały o swoich doświadczeniach w prowadzeniu grupy wolontariatu: UTW Zielonka – Reportaż 28_11_utw_integracja_ogrodzki_fot-149Zobacz więcej zdjęć: GALERIA

gra_ogrodzki_PREV-91

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – UTW Zielonka

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza dziękujemy wszystkim wolontariuszom i wolontariuszkom zaangażowanym w rozwój wolontariatu na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce. Nasza sieć grup wolontariatu na UTW obejmuje już 60 UTW – zobacz: MAPA

Dziękujemy, że jesteście z nami !

Zobacz fotoreportaż z działań grupy wolontariatu przy UTW w Zielonce: UTW Zielonka – Reportaż 

gra_ogrodzki_PREV-91

gra_ogrodzki_PREV-91

“Zielonka, jakiej już nie ma” – UTW Zielonka

“W pomieszczeniu Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce poruszenie i gwar. Grupa kilkunastu osób dyskutuje, gestykuluje i wymienia uwagi dotyczące topografii miasta. „Trasa idzie wzdłuż torów, w stronę przejazdu kolejowego i muzeum”, wyjaśnia spokojnym głosem Krystyna. Kiedy mówi, jest skupiona na rozmówcy, lekko pochylona naprzód, patrzy w oczy, upewniając się, że druga osoba rozumie.”

Czytaj reportaż: UTW Zielonka – Reportaż 

gra_ogrodzki_PREV-91

 

zdjęcia na stronę

Finał V edycji “UTW dla społeczności”

12 października 2018 roku  odbył się finałowy zjazd 30 przedstawicieli i przedstawicielek grup wolontariatu utworzonych na 10 UTW w ramach V edycji projektu “UTW dla społeczności”. Spotkanie było okazją do zaprezentowania działań społecznych, w ramach których angażowano słuchaczy i słuchaczki UTW. zdjęcie nr 2

AUGUSTÓW – grupa wolontariatu przygotowała wspólnie z dziećmi z przedszkola spektakl muzyczno – teatralny, który następnie zaprezentowała dla różnych grup wiekowych swojej miejscowości

BORNE SULINOWO – grupa wolontariatu angażując mieszkańców dwóch pobliskich wsi zorganizowała wspólne świętowanie nocy świętojańskiej i przeprowadziła warsztaty wspierające dla wolontariuszy

FROMBORK – grupa wolontariatu w ramach projektu “Senior 60 + 80 = Empatia” zorganizowała szereg spotkań i warsztatów mających na celu aktywizację najstarszych mieszkańców miasta

KOŁOBRZEG – grupa wolontariatu w ramach projektu “Senior dla Seniora” zorganizowała zręby zespołu, którego zadaniem będzie wsparcie dla byłych słuchaczy i słuchaczek UTW, niemogących ze względu na stan fizyczny uczęszczać na zajęcia

KOZIENICE – grupa wolontariatu postawiła sobie za cel nawiązanie kontaktów międzypokoleniowych poprzez wizyty w lokalnych przedszkolach i edukację o historii miasta m.in prezentując przedstawienie teatralne na temat legendy o nazwie swojego miasta

LEGIONOWO – grupa wolontariatu zorganizowała dla mieszkańców swojego miasta otwarty wieczór na temat kultury arabskiej i wykłady na temat religii islamu

ORNETA – grupa wolontariatu zorganizowała spotkanie integracyjne dla lokalnych organizacji pozarządowych i przeprowadziła konkurs na temat swojego miasta oraz wystawę prac lokalnych artystów

PSZCZYNA – grupa wolontariatu zorganizowała szereg działań z zakresu aktywizacji fizycznej osób starszych m.in organizując otwarte wycieczki w ramach projektu “Aktywni Seniorzy w Kontakcie z Naturą”

STARACHOWICE – grupa wolontariatu nawiązała współpracę z Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym i wraz z uczniami i uczennicami zorganizowała warsztaty teatralne, następnie  wspólnie przygotowali przedstawienie, które zaprezentowali w domu dziennego pobytu

ZIELONKA – grupa wolontariatu zorganizowała grę miejską wokół historii Zielonki dla dzieci i młodzieży z lokalnej szkoły

utw_zakończenie_fot-56

Zobacz zdjęcia z zjazdu finałowego V edycji “UTW dla społeczności”: GALERIA

zdjecie

Nowa 10 UTW do VI edycji “UTW dla społeczności” wybrana !!!

Do VI edycji projektu „UTW dla społeczności” zgłosiło się 20 Uniwersytetów Trzeciego Wieku z całej Polski. Komisja ekspertów wybrała 10 UTW, z którymi rozpoczynamy współpracę .

UTW dla społeczności – VI edycja – Lista przyjętych UTW

Gratulujemy wybranym UTW !!!

zdjęcie na stronę

UTW, którym nie udało się przystąpić do projektu, zachęcamy do udziału w rekrutacji w jego kolejnych edycjach, jak również w innych projektach Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę.

K.Pacholak - Zdjęcia z warsztatów

Rekrutacja do VI edycji “UTW dla społeczności” (Termin przedłużony do 07.10.2018 !!!)

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do współpracy Uniwersytety Trzeciego Wieku zainteresowane rozwijaniem wolontariatu osób starszych i działaniami na rzecz społeczności lokalnej.

UTW - baner

Jeśli pragną Państwo wykorzystać potencjał słuchaczek i słuchaczy UTW, zdobyć nową wiedzę, doświadczenia, kompetencje niezbędne, aby aktywnie działać na rzecz własnego otoczenia, a także mikrogrant na działania, zachęcamy do udziału w projekcie „Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności”.

 INFORMACJE O PROJEKCIE – ZAPROSZENIE

Z naszym wsparciem grupy wolontariackie powstały dotąd na 50 UTW w całej Polsce, angażując kilkuset słuchaczy i słuchaczek oraz inicjując działania społeczne dla kilku tysięcy mieszkańców i mieszkanek. W ramach projektu osoby starsze realizują jako wolontariusze i wolontariuszki różnorodne pomysły: czytają bajki dzieciom, diagnozują bariery architektoniczne w swojej miejscowości, podejmują się rewitalizacji zaniedbanych przestrzeni publicznych, organizują dyżury prawnika na UTW, odwiedzają osoby zamieszkujące domy pomocy społecznej, prowadzą kulturalną kawiarenkę w lokalnym domu kultury, pielęgnują ogród społeczny w miejskim parku, inicjują działania związane ze swoją pasją.

Także w tym roku, na podstawie otrzymanych formularzy zgłoszeniowych wyłonimy 10 UTW, którym zaoferujemy zróżnicowane wsparcie w uruchomieniu grup wolontariatu i działań społecznych:

  • Cykl warsztatów poświęconych budowaniu grupy wolontariatu
  • Wsparcie trenerów i trenerek z „Sieci Latających Animatorów/Socjologów”
  • Mikrogrant na działanie wolontariackie
  • Poznanie innych Uniwersytetów Trzeciego Wieku zaangażowanych społecznie – „Sieć UTW zaangażowanych społecznie”

 

Na zgłoszenia czekamy do 07 października 2018 roku.

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza elektronicznego:

FORMULARZ ELEKTRONICZNY

(Zapoznaj się z pytaniami z formularza elektronicznego przed jego wypełnieniem: Pytania z formularza elektronicznego)

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela:

Marcin Górecki (22) 396 55 16 lub 19; marcin.gorecki@e.org.pl


Patronem medialnym jest portal NGO.PL  

logo ngo do www ngo.indd