ENG

Aktywni na Plus w Łodzi

27.05.2016
AA

Zapraszamy do zapoznania się z (foto)relacją nadesłaną przez wolontariuszy z grupy działającej przy Łódzkim Uniwersytecie Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz.

Wchodząc w projekt „UTW dla Społeczności” byliśmy grupką wolontariuszy współpracującą tylko z Domem Międzypokoleniowym Bednarska, w którym znajduje się Dom Dziecka, Dom Dziennego Pobytu oraz Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez Trzecią Rzeszę. Dzisiaj, dzięki spotkaniom z innymi uczestnikami oraz warsztatom, poszerzyliśmy zakres działania. Nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Hipokamp i Centrum Międzypokoleniowym. Nasze koleżanki wprowadziły nas w miejski program „Rewitalizacja Łodzi”, braliśmy aktywny udział w „Łódzkich Senioraliach”. Jak widzicie zadziało się, oj zadziało! Nie zapominamy jednak o naszych seniorach i dzieciach. Spotkania z ludźmi kultury, sztuki i nauki wprowadzają seniorów w lata młodości, a nawet najmniejszy sukces dzieci jest naszym sukcesem i ogromną dla nas radością.

Zbliża się Dzień Dziecka, na który szykujemy imprezę „Seniorzy dzieciom”. Nie taką zwykłą. Ta będzie inna. To seniorzy przygotują program artystyczny dla dzieci – będzie warsztat poety, zagadki literackie, nagrody i niespodzianki. Mamy nadzieję na świetną wspólną zabawę.
Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, zapraszamy na naszą stronę na Facebook www.facebook.com/aktywninaplus.

Tekst i zdjęcia: Roma Szczocarz (Grupa “Aktywni plus”)

fot. Roma Szczocarz (4)
Seniorzy i seniorki ze Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez Trzecią Rzeszę podczas wykładu o losach Polaków na Kresach.

fot. Roma Szczocarz (11)

fot. Roma Szczocarz (1)
Przygotowania do Łódzkich Senioraliów 2016

fot. Roma Szczocarz (8)

fot. Roma Szczocarz (9)
 

 

 

 
 

 

 

 
Spotkanie dotyczące rewitalizacji